Diensten

Projectmanagement

Het fullservice concept van Mazeline is flexibel en slagvaardig. Wij verzorgen de begeleiding van uw marketingproces. Vanaf ontwikkeling en productie tot en met opslag en internationale distributie. Door onze jarenlange ervaring in de communicatie industrie bieden wij u kwalitatief en kostentechnisch de beste oplossingen.

Smart in Retail

Mazeline heeft een unieke werkwijze ontwikkeld waarmee POS-materialen optimaal ingezet kunnen worden bij dealerorganisaties en winkelformules. Zo kunnen met behulp van slimme telecommunicatie technieken vooraf, tijdens en achteraf real time rapportages en analyses worden gemaakt. In een ingenieuze database wordt van alle locaties vestigingskennis en informatie vergaard en onderhouden en kunnen wij deze, al dan niet op afstand (laten) beheren.

Sparringpartner Marketing Communicatie Specialisten

Vanwege de brede online en offline kennis van Mazeline heeft al menig reclamebureau de voordelen van onze werkwijze ondervonden. Door Mazeline in een vroeg stadium bij uw communicatietraject te betrekken ontstaat er een realistische dialoog over de (on)mogelijkheden voor toepassingen van materialen en technieken. Wij geven altijd helder en gericht advies en voorzien u vooraf van een gerichte kostenbegroting en een reële doorlooptijd van uw totale communicatietraject.

Online en offline samenwerking

Internet heeft de marketing verrijkt en is onderdeel geworden in de multimediale aanpak. Hoe zet u online-marketing strategisch in, in relatie tot de offline kanalen? U bent gebaat bij een doordachte combinatie zodat uw boodschap maximaal onder de aandacht wordt gebracht. Mazeline verbindt deze beide technieken op creatieve wijze.

  • Bij Mazeline is uw communicatietraject in vakkundige handen. Vanaf advies in de conceptfase en uitwerking van het creatieve proces, tot en met drukwerk, opslag en distributie

  • Hoe realiseer je de grootst mogelijke impact van communicatie-uitingen tegen de laagst mogelijke kosten? Met de expertise van Mazeline!

  • Door Mazeline in een vroeg stadium bij uw communicatietraject te betrekken ontstaat er een realistische dialoog over de (on)mogelijkheden voor toepassingen van materialen en technieken

  • Door onze jarenlange ervaring bieden wij u zowel kwalitatief als kostentechnisch de beste oplossingen

Ons werk