Privacy policy

Privacybeleid Mazeline

 Mazeline, gevestigd op Skoon 80i, te Oostzaan en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 54004411.

Mazeline respecteert de privacy van onze gebruikers en hanteert dan ook een strikt privacy beleid. Wij verwerken persoonsgegevens (via telefoon, aanvraag formulieren, of anderzijds vrijwillig verkregen) zeer zorgvuldig en vertrouwelijk.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG ( GDPR ).


Welke gegevens kan Mazeline van u vragen en verzamelen?

 De informatie kan bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die u ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins. De informatie kan ook van technische aard zijn en worden verzameld door het gebruik van web logs of cookies. Deze informatie geeft Mazeline inzicht in  het eventuele gebruik van diensten van Mazeline, zoals de datum en tijd van uw bezoek van de website, de pagina’s die u hebt bezocht, de tijd die u op de website hebt doorgebracht.
 

Waarvoor kan Mazeline uw verzamelde gegevens verder gebruiken?

 Mazeline kan de verzamelde gegevens gebruiken voor het benaderen van (potentiële) klanten en partners over belangrijke ontwikkelingen binnen email marketing, nieuwe producten en diensten van Mazeline, commerciële aanbiedingen en marktonderzoek. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen, streng beveiligd, systeem voor klantenbeheer. Mazeline gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, verwerkt deze alleen in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens door u zijn verstrekt  en zal de gegevens op geen enkele wijze beschikbaar stellen aan derden, uitlenen, verhuren of verkopen, noch op andere wijze openbaren, tenzij Mazeline daartoe wettelijk wordt verplicht. Mazeline houdt haar klanten op de hoogte via e-mail communicatie. Indien u geen e-mail communicatie vanuit Mazeline meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden, hetzij via de aanwezige afmeld functie in de betreffende e-mail, hetzij via een reply op het betreffende email adres van de afzender.


Rechten omtrent uw gegevens

 U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. In al deze gevallen graag contact opnemen met Mazeline


Bewaartermijn
 

Mazeline bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist


Google Analytics

 Mazeline wijst u erop dat gebruik wordt gemaakt van Google Analytics om bij te houden op welke wijze gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mazeline heeft hier geen invloed op.

Welke cookies gebruiken wij?

 Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van de computer (Tablet/Smartphone). De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u door ons geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen daarvan.

Aanpassingen

 Mazeline houdt zich het recht voor dit privacybeleid te alle tijden aan te passen. Wijzigingen vind u op deze pagina. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 21 januari 2017. Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Mazeline, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Bezoek- en postadres:
Mazeline
Skoon 80i
1511 HV Oostzaan
+31(0)20 722 08 55
info@mazeline.nl